• Er werd geen enkel artikel gekozen.

Algemene Verkoop en Gebruiksvoorwaarden

Hermes.com Europa - december 2016

Lees de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden en Algemene Gebruiksvoorwaarden aandachtig op Hermes.com. Druk op onderstaande knop om de integrale tekst af te drukken .

 

Algemene Verkoopvoorwaarden 

 

1. Identificatie van de verkoper

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van de vennootschap HERMÈS SELLIER, een société par actions simplifiée, een vennootschap naar Frans recht met een aandelenkapitaal van 4.976.000 €, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 24 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Parijs - Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 696 520 410. Haar Siretnummer is 696 520 410 00023 en haar intracommunautair BTW-nummer is FR 46 696 520 410. Haar telefoonnummer is +33 (0) 1 40 17 47 17.

 

2. Toepassingsgebied en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden

Op de aankoop van op de www.Hermes.com website (hierna de “Website” genoemd) aangeboden producten zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van de Website ("Algemene Verkoopvoorwaarden") van toepassing. De producten van Hermès zijn uitsluitend bestemd voor de verkoop aan eindgebruikers, natuurlijke personen of rechtspersonen, met uitsluiting van alle wederverkopers of tussenpersonen die namens wederverkopers handelen. Hierdoor bevestigt de klant dat hij handelt als eindgebruiker en dat hij niet voornemens is de producten van Hermès voor commerciële doeleinden door te verkopen.

HERMÈS SELLIER kan deze Algemene Verkoopvoorwaarden op elk gewenst moment actualiseren. U kunt de geldende versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden op elk gewenst moment inzien door te klikken op de link "klantendienst". De geldende Algemene Verkoopvoorwaarden op het moment van het sluiten van de verkoopovereenkomst zijn bindend voor u.

Bovendien wordt u bij elke Productaankoop op de Website gevraagd te bevestigen dat u deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt zoals deze gelden op het moment van uw bestelling. Voornoemde algemene voorwaarden zijn zichtbaar vóór en op het moment dat u gevraagd wordt te bevestigen dat u deze aanvaardt. Om uw aanvaarding kenbaar te maken, moet u het hokje aanvinken met de vermelding “Ik heb de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden gelezen en aanvaard deze, evenals het Privacybeleid van de website Hermes.com”.

 

3. Bestelvoorwaarden

Op de Website kunt u online via internet een selectie van producten van het merk Hermès (hierna het/de “Product(en)”) rechtstreeks bij HERMÈS SELLIER bestellen voor leveringen in het Verenigd Koninkrijk, vasteland Frankrijk (inclusief Corsica), Prinsdom Monaco, Duitsland, België, Luxemburg, Nederland (behalve de Nederlandse Antillen en Aruba), Spanje (behalve de Canarische eilanden), Portugal (met uitzondering van de Azoren en Madeira), Italië, Ierland, Oostenrijk, de Tsjechische Republiek, Finland, Denemarken, Zweden en Polen (zie het artikel verderop “8.1 Leverings- en afhaalzone").

U kunt ook telefonisch bestellen via het nummer + 32 (0)2 402 14 74, van maandag t/m vrijdag (behalve op feestdagen in Frankrijk), van 10.30 tot uur en zaterdag van 10 tot 18 uur(GMT+1).

Op de Website is het niet toegestaan om speciale bestellingen te plaatsen die met name leiden tot het creëren van een niet of niet meer bestaand product in de collectie van Hermès, of tot aanpassing of personalisatie van een product uit de collectie van Hermès en de vervaardiging ervan door HERMÈS SELLIER. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn daarom niet van toepassing op speciale bestellingen. Voor elke speciale bestelling verzoeken wij u contact op te nemen met onze Klantendienst door te klikken op de link "klantendienst", ofwel door middel van telefonisch contact via + 32 (0)2 402 14 74, van maandag t/m vrijdag (behalve op feestdagen in Frankrijk), van 10.30 tot 18.30 uur en zaterdag van 10 tot 18 uur(GMT+1).

 

4. Beschikbaarheid van de Producten

Onze Productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang zij op de Website zichtbaar zijn, en zolang de producten voorradig zijn. In uitzonderlijke gevallen kunnen zich fouten of wijzigingen voordoen, met name in geval van gelijktijdige bestellingen van eenzelfde Product door meerdere klanten. Ingeval een Product na het doorgeven van uw bestelling niet leverbaar is, zullen wij u dat zo snel mogelijk per e-mail of telefoon laten weten, en u voorstellen ofwel ter vervanging een ander Product op de Website te bestellen, ofwel uw bestelling te annuleren.

HERMÈS SELLIER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van onvoldoende voorraad of het niet leverbaar zijn van Producten voor bestellingen die nog niet werden aanvaard door HERMÈS SELLIER.

HERMÈS SELLIER behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de op de Website aangeboden Producten te wijzigen. Om een betere servicekwaliteit en een ruimer aanbod van onze Producten voor alle klanten van de Website te garanderen, behoudt HERMÈS SELLIER zich het recht voor om het aantal Producten dat door een klant kan worden gekocht, te beperken, in overeenstemming met de bepalingen die hierop van toepassing zijn, en in het bijzonder de bepalingen die opgenomen zijn in Artikel L121-11 van de Franse Consumentenwet.

 

5. Bestelprocedure

5.1. Productselectie

U kunt op elk moment Producten toevoegen aan uw selectie door te klikken op "Ik koop", en te kiezen om uw aankopen te beïndigen of verder te surfen.

U kunt uw selectie bekijken door met de muis over “mijn winkelwagen” te gaan of er op te klikken in het menu bovenaan rechts waar volgende elementen verschijnen: de foto(‘s) van het/de Product(en), de kleuren, de referentie(s), de gekozen hoeveelhe(i)d(en), zijn/haar eenheidsprijs en het subtotaal van de selectie. U kunt eveneens het land van levering kiezen de leveringswijze van uw voorkeur. Vervolgens wordt het bedrag van de bezorgingskosten berekend en het totaalbedrag dat u moet betalen. De leveringszone en –kosten kunnen daarna op elk moment gewijzigd worden indien u dat wenst. Het totaalbedrag zal dan bijgewerkt worden afhankelijk van uw keuzes.

 

5.2. Identificatie

Zodra u het/de Product(en) heeft gekozen, klikt u op "beëindig uw aankopen" om de bestelprocedure te starten.

Indien u al een klantaccount heeft, dient u tijdens deze stap in te loggen met uw wachtwoord.

Indien u nog geen account heeft, wordt u verzocht er een aan te maken door uw e-mailadres te bevestigen en later een wachtwoord aan te maken bij de “Betaling”. Voor de mobiele versie van de Website wordt u verzocht deze informatie in te geven tijdens de identificatie.

Uw login en wachtwoord zijn strikt persoonlijk, bijgevolg verbindt u zich ertoe om deze veilig te bewaren en nooit aan derden door te geven. HERMÈS SELLIER kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of frauduleus gebruik van uw klantaccount. In voorkomend geval verbindt u zich ertoe Hermès hier onmiddellijk van op de hoogte te brengen.


Als u een account aanmaakt, kunt u:
- uw leveringen en de geschiedenis van uw bestellingen opvolgen;
- Producten retourneren of omruilen;
- uw leverings- en factuuradressen toevoegen of wijzigen voor uw volgende bestellingen;
- uw abonnementen op de nieuwsbrief van Hermès beheren.


De gegevens die door de website Hermes.com zijn geregistreerd, vormen het bewijs van alle tussen HERMÈS SELLIER en haar klanten gesloten transacties. In geval van een conflict tussen HERMÈS SELLIER en één van haar klanten over een op de Website verrichte transactie, worden de door HERMÈS INTERNATIONAL geregistreerde gegevens beschouwd als geldig bewijs van de inhoud van de transactie.


U kunt uw account op elk moment laten deactiveren door een e-mail te sturen naar de Klantendienst door te klikken op de link "klantendienst". Na deactivatie van uw account kunt u op elk moment weer een nieuwe account aanmaken.

 

5.3. Validering van de bestelling 

5.3.a) Validering van de leveringswijze
 

U dient enerzijds uw leveringswijze te valideren en anderzijds de nodige leveringsgegevens invullen voor de goede verzending van uw bestelling: land van verzending, voornaam, achternaam, telefoon, bezorgadres (of de winkel waar u uw pakket wenst af te halen, als het gekozen land van levering winkels heeft die deze dienst aanbieden – zie het artikel verderop “8.1 Leverings- en afhaalzone”).

Tijdens de validering van de leveringswijze kunt u, voor een bestelling van een geschenk, een begeleidende kaart bijsluiten en een factuur zonder bedrag.

Zodra deze stap beëindigd is, klikt u op “valideren”.

 

5.3.b) Validering van de betaalmethode en de betaling van de bestelling


U kunt u bezorgadres overnemen als factuuradres of een ander adres ingeven. U wordt vervolgens verzocht om een betaalmethode te selecteren en de betreffende informatie in te voeren.

Aan het einde van de hierboven beschreven bestelprocedure en nadat u deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van de Website volledig hebt aanvaard, klikt u op de knop “betaal uw aankopen”. Het verkoopcontract is dan definitief. 

U dient uw keuze goed op juistheid te controleren voordat u uw bestelling bevestigt. Ondanks alle inspanningen om te garanderen dat de kleur en het motief van de Producten, waarvan de foto's op de Website worden getoond, overeenstemmen met die van de originele Producten, kan er sprake zijn van afwijkingen, met name vanwege de technische beperkingen ten aanzien van de weergave van kleuren op uw computerapparatuur. Als gevolg daarvan kan HERMÈS SELLIER niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-wezenlijke fouten of onnauwkeurigheden van de foto's of grafische afbeeldingen van Producten die op de Website worden getoond. In geval van vragen over de Producten kunt u uiteraard contact opnemen met onze Klantendienst.

Voor meer informatie over de betaalmodaliteiten (valuta, aanvaarde betaalmethodes, enz), verwijzen we u door naar het artikel verderop “6. Prijzen – Aanvaarde Betaalmethodes”.

Zodra uw bestelling is afgerond, wordt deze voor verwerking doorgestuurd naar HERMÈS SELLIER.

HERMÈS SELLIER behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren van een klant waarmee zij een geschil heeft over een eerdere bestelling of wanneer HERMÈS SELLIER redelijkerwijs meent dat de klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden overtreden heeft of dat deze betrokken is bij een frauduleuze activiteit, dan wel om enige andere legitieme reden.

 

5.3.c) Bevestiging van de bestelling

U zult vervolgens per e-mail een overzicht van uw bestelling ontvangen. In de ontvangstbevestiging zal het totaalbedrag van de bestelling staan, de informatie met betrekking tot de leveringskosten en –termijn, de essentiële karakteristieken, het aantal en de prijs van de gekochte Producten.

Wij adviseren u deze ontvangstbevestiging in geprinte of elektronische versie te bewaren.

Overeenkomstig artikel L213-1 van de Code de la Consommation (Franse consumentenwet) bewaart HERMÈS SELLIER bij een bestelling voor een bedrag van 120 € of meer de schriftelijke stukken waaruit het contract dat op elektronische wijze werd afgesloten tussen HERMÈS SELLIER en een klant blijkt, gedurende de periode vanaf de totstandkoming van het contract tot aan de leveringsdatum van het product en gedurende een periode van tien jaar gerekend vanaf dan (overeenkomstig Besluit 2005-137 van 16 februari 2005). Op aanvraag bij de Klantendienst per telefoon op + 32 (0)2 402 14 74, van maandag t/m vrijdag (behalve op feestdagen in Frankrijk), van 10.30 tot 18.30 uur en zaterdag van 10 tot 18 uur(GMT+1), of per e-mail, door te klikken op de link "klantendienst", heeft u altijd recht op toegang tot deze stukken, mits u uw identiteit bewijst.

 

6. Prijzen – Aanvaarde Betaalmethoden

6.1. Prijzen

De prijzen van de Producten zijn vermeld in Euro's, inclusief belastingen. Behalve de hierna voorziene gevallen voor terugbetaling, uitgevoerd (i) in het kader van de uitoefening van het herroepingsrecht of voor een (ii) conformiteitsgebrek en verborgen gebreken, betaalt HERMÈS SELLIER de BTW niet terug op aankopen gedaan via de Website (zelfs wanneer de koper, na ontvangst, de Producten terugstuurt naar een derde land buiten de Europese Unie).

HERMÈS SELLIER behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de prijzen van op de Website aangeboden Producten te wijzigen. De Producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die zijn vermeld op de Website op het moment van het plaatsen van uw bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde Producten op dat moment.

Alle bestellingen dienen in euro’s te worden betaald en dienen onmiddellijk na het plaatsen van uw bestelling te worden afgerekend. In geval van het niet beschikbaar zijn van bepaalde bestelde Producten (zie het artikel 4 “Beschikbaarheid van Producten”), worden enkel de prijs en de transportkosten van de beschikbare Producten afgeschreven.

 

6.2. Aanvaarde betaalmethodes

6.2.a) Betaling via kredietkaart of betaalkaart

De volgende krediet- en betaalkaarten worden geaccepteerd: Visa®, MasterCard®, American Express®.

 

6.2.b) Tegoedbonnen afgeleverd in de winkel


De tegoedbonnen afgeleverd in de Hermès-winkels of de cadeaukaarten uitgegeven door de Hermès-winkels kunnen niet gebruikt worden om Producten voorgesteld op de Website te kopen.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

De bestelde Producten blijven eigendom van HERMÈS SELLIER totdat de volledige koopprijs door HERMÈS SELLIER is ontvangen.

U draagt alle risico's (met name van verlies, diefstal of beschadiging) met betrekking tot de geleverde Producten vanaf het moment dat ze op het bij de bestelling aangegeven adres zijn bezorgd.

 

8. Modaliteiten voor levering en afhaling in de winkel

8.1. Leverings- en afhaalzone

8.1.a) Levering op een postadres

 

De producten die op de website worden gekocht kunnen uitsluitend worden bezorgd in het Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van de Kanaaleilanden), op het vasteland van Frankrijk inclusief het eiland Corsica (met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Frans-Guyana, Réunion, Mayotte, Nieuw-Caledonië en de Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden), in het prinsdom Monaco, in Duitsland (met uitzondering van Helgoland en Büsingen), in België, Luxemburg, Nederland (met uitzondering van de Nederlandse Antillen en Aruba), in Spanje (met uitzondering van de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla), in Portugal (met uitzondering van de Azoren en Madeira), in Italië (met uitzondering van Livigno, Campione d'Italia en de nationale wateren van het Meer van Lugano), in Ierland, Oostenrijk, de Tsjechische Republiek, Finland (met uitzondering van de Ålandseilanden), in Denemarken, Zweden en Polen (hierna "Leveringszone").

Het is onmogelijk om een bestelling te plaatsen voor een afleveradres buiten deze leveringszone. Voornamelijk omwille van veiligheidsredenen, behandelt HERMÈS SELLIER geen enkele bestelling waarbij poste restante, een postbus of een Cedex-adres is opgegeven.

De Producten worden verzonden naar het leveringsadres dat u tijdens de bestelprocedure heeft opgegeven.

 

8.1.b) Afhaling in de Hermès-winkel


U kunt de bestelling die u op de Website heeft geplaatst, afhalen in de winkel. Deze dienst, voor klanten van de Website, wordt enkel aangeboden in bepaalde winkels. Tijdens de bestelprocedure kunt u nagaan of het door u gekozen land van levering in aanmerking komt voor de optie afhalen in de winkel.

U kunt een andere persoon aanwijzen voor de afhaling van uw bestelling in de winkel (zie “8.3 Leverings- en afhaaltermijnen").

De fiets "Le Flaneur", de behang en de meubels kunnen niet in een winkel worden afgehaald.

 

8.2. Verzendkosten

Het bedrag van de verzendkosten wordt berekend op basis van de gekozen Producten, de totale waarde van uw bestelling, evenals de gekozen verzendwijze.

U betaalt geen verzendkosten bij bestellingen. (Chronopost / Fedex Express)

De leveringskosten worden berekend op basis van de totale waarde van de bestelling zoals:

Bedrag van de bestelling Chronopost / Fedex Express Koerier Parijs centrum
0 € tot en met 100 € gratis 30 €
> 100 € tot en met 500 €
gratis
30 €
> 500 € tot en met 1 000 €
gratis
40 €
> 1 000 € (behalve handtassen en reistassen)
gratis
50 €
> 1 000 € (met ten minste een handtas of reistas) gratis
60 €

 

De leverkosten voor de aankoop van een fiets Le Flâneur bedragen 150 €. De transporteur voor de levering is WES. Van 17 november tot 31 december is de levering uitzonderlijk gratis. Behalve levering door koerier en Le Flâneur.

Levering meubilair: Er wordt een leveringstoeslag van 6% op het verkooptotaal van de bestelling met een maximum van 5000 euro aangerekend bij verzending van uw bestelling.

 

8.3. Leverings- en afhaaltermijnen

De leveringstermijnen hieronder beginnen te lopen vanaf de validering van uw bestelling door onze Klantendienst.

Om de levering van uw pakket voor de 24 december te garanderen, moet uw bestelling voor vrijdag 18 december, middernacht geplaatst worden.

 

8.3.a) Levering op een postadres:


Bij het begin van het bestelproces geven wij u de mogelijke termijnen en bezorgmogelijkheden aan voor de door u gekochte Producten in het land van levering. Het bedrag aan leveringskosten dient u te betalen bovenop de prijs van de gekochte Producten.

 

8.3.b) Levering in Frankrijk en Prinsdom Monaco:


Koerier: voor bezorging in het centrum van Parijs:
- drie (3) uur voor alle bestellingen geplaatst en bevestigd op een werkdag voor 14 uur (GMT+1);
- één (1) werkdag voor alle bestellingen geplaatst en bevestigd op een werkdag na 14 uur (GMT+1).

 

Chronopost Express:
- twee (2) werkdagen voor alle bestellingen geplaatst en bevestigd op een werkdag voor 14 uur (GMT+1),
- drie (3) werkdagen voor alle bestellingen geplaatst en bevestigd op een werkdag na 14 uur (GMT+1).

Bezorging in Corsica: drie (3) werkdagen vanaf de bevestiging van de bestelling.

 

8.3.c) Bezorging in het Verenigd Koninkrijk


Fedex Express:
- drie (3) werkdagen voor alle bestellingen geplaatst en bevestigd op een werkdag voor 13 uur (GMT+1),
- vier (4) werkdagen voor alle bestellingen geplaatst en bevestigd op een werkdag na 13 uur (GMT+1).

 
Bezorging op de Scilly eilanden: drie (3) werkdagen vanaf de bestelling.

Bezorging op de Orkney eilanden: vier (4) werkdagen vanaf de bestelling.

Bezorging op de Hebriden: vijf (5) werkdagen vanaf de bestelling.

Bezorging op de Shetland eilanden: zes (6) werkdagen vanaf de bestelling.

 

8.3.d) Bezorging in Duitsland, België, Luxemburg, Nederland, Spanje, Portugal, Italië, Ierland, Oostenrijk, de Tsjechische Republiek,Denemarken, Zweden, Finland en Polen :


Fedex Express:
- drie (3) werkdagen voor alle bestellingen geplaatst en bevestigd op een werkdag voor 14 uur (GMT+1),
- vier (4) werkdagen voor alle bestellingen geplaatst en bevestigd op een werkdag na 14 uur (GMT+1).


HERMÈS SELLIER behoudt zich echter de mogelijkheid voor van bezorging in gedeelten. De belasting van uw kredietkaart zal op dezelfde manier in gedeelten plaatsvinden, zodat deze overeenkomt met de prijzen van de daadwerkelijk geleverde Producten. De verzendkosten worden slechts eenmalig in rekening gebracht, overeenkomstig de gegevens op uw bestellingoverzicht.

 

8.4. Afhalingen in de winkel

U ontvangt een e-mail wanneer uw bestelling beschikbaar is in de winkel.

Voor afhaling in een Hermès-winkel in Frankrijk zijn uw Producten beschikbaar onder:
- twee (2) werkdag voor elke bestelling geplaatst en gevalideerd voor veertien (14) uur op een werkdag,
- drie (3) werkdagen voor elke bestelling geplaatst en gevalideerd na veertien (14) uur op een werkdag,


Voor afhaling in een Hermès-winkel die niet in Frankrijk is gelegen, zijn uw Producten beschikbaar:
- drie (3) werkdagen voor elke bestelling geplaatst en gevalideerd voor veertien (14) uur op een werkdag,
- vier (4) werkdagen voor elke bestelling geplaatst en gevalideerd na veertien (14) uur op een werkdag.


Houd er rekening mee dat voor een afhaling in de Hermès-winkel Royal Exchange in Londen, uw Producten beschikbaar zijn binnen de drie (3) tot vijf (5) werkdagen voor elke bestelling geplaatst en gevalideerd voor veertien (14) uur (GMT+1) op een werkdag.


Bij afhaling van uw bestelling, spreekt u bij aankomst in de winkel een verkoper aan en toont u:  
- de e-mail die de beschikbaarheid van uw bestelling bevestigt (afgedrukt of op het scherm van uw telefoon);
- en een identiteitsbewijs.


Indien u gekozen heeft voor afhaling door een andere persoon dient laatstgenoemde zich te wenden tot een verkoper met:
- de e-mail die de beschikbaarheid van uw bestelling bevestigt, welke u aan deze andere persoon vooraf hebt doorgestuurd;
- en het identiteitsbewijs van deze persoon.


U heeft drie (3) weken de tijd om de bestelling af te halen, gerekend vanaf het moment dat u de e-mail ontvangt waarin is opgenomen dat uw bestelling beschikbaar is in de winkel.


Merk op dat de levering van de fiets "Le Flâneur" twee (2) tot vier (4) werkdagen in beslag neemt vanaf de validering van de bestelling door onze Klantendienst.

Afhaling in de winkel is niet mogelijk voor dit Product.

In geval van een retour regelt onze Klantendienst meteen de terugname van het Product door onze transporteur. Het Product moet wel perfect verpakt zitten in zijn oorspronkelijke verpakking.

Neem voor al uw vragen contact op met onze Klantendienst.

 

9. Problemen met de levering

Iedere niet-levering en iedere vertraging in de levering, of beschikbaarstelling van uw Producten in de winkel van langer dan de in artikel 8.3 vermelde leveringstermijnen dient zo snel mogelijk bij onze Klantendienst te worden gemeld. Klachten die dertig (30) kalenderdagen of meer na de datum van bevestiging van uw bestelling worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

In geval van niet-naleving van de leveringstermijn, kunt u de bestelling annuleren. U kunt dit eenvoudig doen via e-mail of via aangetekende brief naar het onderstaande adres:

Hermès Sellier / Hermes.com

24, rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris

France


HERMÈS SELLIER is er dan aan gehouden om u alle betaalde sommen terug te betalen, binnen een maximale termijn van veertien (14) dagen volgend op de datum van de opzegging van het verkoopcontract. Indien u het Product echter ontvangt nadat u gebruik hebt gemaakt van deze mogelijkheid, moet u het retourneren volgens de retourmodaliteiten voorzien in artikel 10 hierna.

U dient op het moment van levering te controleren of de Producten in orde zijn. Indien u afwijkingen constateert (open verpakking, beschadigd product, enz.) dient u deze afwijkingen, indien mogelijk op de afleveringsbon, handgeschreven aan te geven, met daaronder uw handtekening.

Vervolgens dient u per e-mail contact op te nemen met onze Klantendienst, door te klikken op de link "klantendienst", ofwel door middel van telefonisch contact via + 32 (0)2 402 14 74, van maandag t/m vrijdag (behalve op feestdagen in Frankrijk), van 10.30 tot 18.30 uur en zaterdag van 10 tot 18 uur(GMT+1). Indien de gekochte Producten niet in orde zijn of niet naar tevredenheid zijn, kunt u ze retourneren en verzoeken om omruiling of uw geld terugvragen, onder de voorwaarden opgenomen in artikel “10. Herroepingsrecht – retours, omruilinen, terugbetalingen”.

 

10. Herroepingsrecht – retours, omruilingen, terugbetalingen

10.1. Herroepingsrecht en -termijn

U beschikt over een herroepingsrecht dat u, zonder opgave van redenen en zonder betaling van boetes, kunt uitoefenen onder de voorwaarden opgenomen in de artikelen L221-18 en L221-20 van de Code de la consommation (Franse Consumentenwet), indien u aan de voorwaarden die door deze bepalingen worden opgelegd voldoet.

Het algemene terugbetalingsbeleid van HERMÈS SELLIER is echter gunstiger voor u, aangezien het u in staat stelt tot herroeping binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen, gerekend vanaf de datum van levering van de Producten, zonder opgave van redenen en zonder betaling van boetes. Na deze termijn kunt uw herroepingsrecht niet meer uitoefenen.

 

10.2. Modaliteiten van de uitoefening van het herroepingsrecht

Wij bieden de mogelijkheid om uw herroepingsverklaring online in te vullen en door te sturen door in te loggen op uw klantaccount. U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw herroeping via e-mail.

U kunt ook, voor het verstrijken van de herroepingstermijn van de hierboven vermelde 30 dagen, elke andere ondubbelzinnige verklaring waarmee u uw wens uitdrukt om te herroepen, sturen naar het onderstaande adres:

H.com

Service Retour

24, rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris

France

 

10.3. Beperking op het herroepingsrecht

Conform artikel L221-28 van de Code de la Consommation (Franse Consumentenwet), kan uw herroepingsrecht niet uitgeoefend worden voor de bestellingen van parfums indien de Producten uitgepakt zijn na de levering, en dit om hygiënische redenen.

 

10.4. Gevolg van het herroepingsrecht

Bij de uitoefening van het herroepingsrecht of in geval van niet-conformiteit van het Product, kunt u het/de gekochte Product(en) retourneren met verzoek voor omruiling of terugbetaling als bedoeld in de voorwaarden beschreven in artikel 11 hieronder.

 

11. Modaliteiten voor retours, omruilingen en terugbetalingen

11.1. Op de website Hermes.com

11.1.a) Gratis retourprocedure


In het kader van de uitoefening van het herroepingsrecht, dienten de geretourneerde Producten in originele staat en in originele verpakking te worden geretourneerd (de oranje doos en indien mogelijk het verzendingskarton), vergezeld van de aankoopfactuur of een kopie in geval van een gedeeltelijke retourzending.

De retourzending van een Product, in geval van omruiling of het verzoek om terugbetaling, is gratis. Retourneer ons de Producten via onze transporteur binnen een maximale termijn van dertig (30) dagen vanaf de datum van uw herroepingsverklaring, door middel van ons systeem met voorafbetaalde retouretiketten. Log in op uw klantaccount en klik in de sectie "uw bestellingen" op "artikelen retourneren of omruilen".

Volg de instructies zodat u:
- de te retourneren Producten en de reden van uw retour kunt kiezen;
- uw verzendingswijze (afgifte bij de Post voor bestellingen geleverd in Frankrijk en Monaco of ophalen van het pakket bij u thuis, mits u een afspraak heeft in laatstgenoemd geval) kunt kiezen;
- uw voorafbetaald retouretiket kunt downloaden en afdrukken (zie artikel 11.1e Specifieke producten besteld op de Website om de Producten te raadplegen die niet in aanmerking komen voor ons systeem van voorafbetaalde retouretiketten).


Indien u de dienst met voorbetaalde retouretiketten niet kunt of wenst te gebruiken, neem dan s.v.p. contact op met onze Klantendienst die uw retourzending zal registreren. U kunt uw pakket daarna binnen een maximale termijn van dertig (30) dagen retourneren naar het volgende adres:

H.com

Service Retour

24, rue du Faubourg St Honoré

75008 Parijs

France


In dit laatste geval raden wij u aan om de verzekering voorgesteld door uw transporteur af te sluiten. HERMÈS SELLIER is niet aansprakelijk in geval van verlies, verzending naar een verkeerd adres, of te late levering van een Product dat u wilt retourneren aan de Website, in die zin dat de risico's van het door u gekozen en geregelde transport uitsluitend bij u berusten.


HERMÉS SELLIER verbindt zich ertoe u de standaard leveringskosten terug te betalen, inclusief de opvolging van het pakket. Hiervoor zou het goed zijn dat u in uw retourpakket de leveringsfactuur bijvoegt waarop het opvolgingsnummer van het pakket staat.

Bij omruiling worden de transportkosten van de eerste levering terugbetaald, maar worden de transportkosten voor de tweede verzending wel in rekening gebracht afhankelijk van de gekozen leveringswijze.

Het is niet mogelijk u een elektronisch winkeltegoed toe te kennen dat u op de Website kunt gebruiken, en de website geeft geen tegoedbon die u in een winkel van Hermès kunt besteden.


Wij bieden op dit moment niet de mogelijkheid om producten die in een winkel van Hermès zijn gekocht om te ruilen of de aankoopprijs van deze producten terug te vragen via de Website.

 

11.1.b) Omruiling


Bij omruiling, gelieve in het daartoe bestemde veld te preciseren welk(e) Product(en) u in ruil voor uw bestelling wilt ontvangen.

Wilt u dat wij (het) door u gewenste artikel(en) voor u reserveren? Neem dan contact op met onze klantenservice. 

Indien het bedrag van het/de ter vervanging gekozen Product(en) een hogere waarde heeft/hebben dan het/de geretourneerde Product(en), dient u het prijsverschil conform deze Algemene Verkoopvoorwaarden bij te betalen.

Indien het bedrag van het/de ter vervanging gekozen Product(en) een lagere waarde heeft/hebben dan de geretourneerde product(en), zal het prijsverschil door HERMÈS SELLIER (met dien verstande dat voor geschenken alleen de klant die het geschenk heeft gekocht, aanspraak kan maken op terugbetaling en creditering op zijn bankrekening), conform deze Algemene Verkoopvoorwaarden aan u worden terugbetaald.

Bij omruiling worden de transportkosten van de eerste levering terugbetaald, maar worden de transportkosten voor de tweede verzending wel in rekening gebracht afhankelijk van de gekozen leveringswijze.

Wij wijzen u erop dat uw product(en) na ontvangst van uw retourzending binnen tweeënzeventig (72) uur (alleen tijdens werkdagen) geruild word(t)(en). 

 

11.1.c) Terugbetaling

Een terugbetaling vindt binnen tweeënzeventig (72) uur (alleen tijdens werkdagen) na ontvangst van uw retourzending plaats. U ontvangt van ons een e-mailbericht ter bevestiging. De terugbetaling, inclusief de bezorgkosten van de oorspronkelijke bestelling, zal via dezelfde betaalwijze plaatsvinden als waarmee u uw bestelling deed. Het bedrag zal in dezelfde valuta worden terugbetaald als de valuta die u gebruikte voor uw betaling.

Wij wijzen u erop dat het tot tien (10) werkdagen kan duren voordat uw bank een terugbetaling naar uw rekening verwerkt heeft. Dit is afhankelijk van de instelling die uw betaalkaart verstrekt, en wij kunnen geen invloed uitoefenen op dit proces.

 

11.1.d) Geschenken besteld op de website Hermes.com


Derden die geschenken ontvangen besteld op de Website kunnen de Producten enkele omruilen via de retourprocedure op de Website. Bijgevolg kan enkel de klant die het geschenk kocht de terugbetaling vragen in het kader van het herroepingsrecht (voor zover enkel de bankrekening van de persoon die het Product bestelde opnieuw gecrediteerd kan worden).

In voorkomend geval, is enkel een omruiling mogelijk voor een Product van gelijke of hogere waarde (het prijsverschl moet in dit geval door de ontvanger van het geschenk betaald worden). De ontvanger van het geschenk moet onze Klantendienst contacteren die de omruiling zal registeren en per e-mail het voorafbetaalde retouretiket doorstuurt.

 

11.1.e) Specifieke producten besteld op de website


11.1.e) (i) Specifieke retourprocedure van toepassing op de retour van horloges en juwelen vanuit Italië en parfums

De retours van parfums en horloges en juwelen geretourneerd vanuit Italië zijn onderworpen aan een speciale retourprocedure. Het systeem van de voorafbetaalde retouretiketten is niet beschikbaar voor dit type Producten.

De herroepingsverklaring of de niet-conformiteitsverklaring teneinde een omruiling of terugbetaling te verkrijgen, moet vooraf uitgevoerd worden via uw klantaccount. U kunt vervolgens, op uw kosten, het pakket opsturen naar het volgende adres:

H.com
Service Retour
24, rue du Faubourg Saint-Honoré
780008 Paris
France

In dit geval raden wij u aan om de verzekering voorgesteld door uw transporteur af te sluiten. HERMÈS SELLIER kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van verlies, van verzending naar een verkeerd adres of van vertraging bij de levering van een artikel dat u wilt retourneren naar Hermes.com, voor zover u alleen de risico’s draagt van het door u gekozen transport.

 
HERMÉS SELLIER verbindt zich ertoe om de standaard leveringskosten terug te betalen, inclusief de opvolging van het pakket. Hiervoor zou het goed zijn om in uw retourpakket de leveringsfactuur met het opvolgingsnummer van het pakket toe te voegen.

 

11.1 e) (ii) Retourvoorwaarden van toepassing op de parfums

De parfums mogen niet geopend zijn en moeten geretourneerd worden in hun oorspronkelijke verpakking (in transparante folie). In geval van een retour van een defect product of een product dat beschadigd werd tijdens de levering, moet de klant zich ervan verzekeren dat de flacon nog steeds hermetisch gesloten is (zoniet, gelieve contact op te nemen met onze Klantendienst op het  telefoonnummer +32 (0)2 402 14 74, van maandag tot vrijdag (behalve feestdagen in Frankrijk) van 10.30 tot 18.30 en zaterdag van 10 tot 18 uur(GMT+1) of per e-mail via de rubriek “Ons contacteren”.

 

11.1 e) (ii) Retourvoorwaarden van “samen te stellen riemen”

Indien u een riem en een gesp hebt besteld via de functionaliteit “samen te stellen riemen”, is het niet mogelijk om dit artikel gedeeltelijk te retourneren of om te ruilen: u moet de riem met de gesp retourneren.

 

11.2. Bij de winkels van Hermès:

11.2.a) Voor producten geleverd op een postadres:


Elk Product van Hermès dat is gekocht, of als geschenk ontvangen via Website, kan binnen dertig (30) dagen na de datum van levering in bepaalde winkels van Hermès worden geruild voor een ander product of ingewisseld tegen een winkeltegoed dat voor één (1) jaar geldig is, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
- de teruggegeven of geretourneerde Producten moeten zich in de originele staat en originele verpakking bevinden,
- de geretourneerde Producten worden vergezeld van de aankoopfactuur, of een kopie in geval van retournering van een deel van de levering. De lijst van winkels van Hermès waar omruiling mogelijk is, is te vinden op het volgende adres: nl.stores.hermes.com;
- de vervoerskosten van de eerste bestelling van een op de Website gekocht Product worden u niet terugbetaald indien u het Product terugstuurt of terugbrengt naar een winkel van Hermès, om het om te ruilen of in te wisselen tegen een tegoedbon.


De winkels van Hermès bieden niet de mogelijkheid uw geld terug te vragen voor de op de Website gekochte Producten. Het is niet mogelijk om uw betaalkaart te laten crediteren.

Als u een verzoek om terugbetaling van een op de Website gekocht Product wilt indienen in verband met uw recht op herroeping, dient u te handelen zoals beschreven in de vorige paragraaf “11.1. “Bij de Website Hermes.com".


11.2.b) Producten afgehaald in de winkel


Bij afhaling van uw bestelling in een winkel kunt u de verkoper vragen om:
- omruiling of om een winkeltegoed dat één (1) jaar geldig is in een winkel;
- terugbetaling (behalve in het geval van een geschenk). De winkel zorgt voor het verzenden van de artikelen naar Hermes.com dat de terugbetaling binnen de veertien (14) dagen zal uitvoeren. De terugbetaling wordt uitgevoerd via hetzelfde betaalmiddel dat gebruikt werd bij de bestelling.

We vestigen er nog eens extra uw aandacht op dat er omwille van fiscale redenen geen omruiling of winkeltegoed mogelijk is in Hermèswinkels in Italië. Daarom dient u te handelen zoals vermeld in de vorige paragraaf “11."Op de Website".


12. Wettelijke garanties en commerciële garantie

12.1. Wettelijke garanties

De door HERMÈS SELLIER verkochte producten verkocht vallen onder de wettelijke garantievoorwaarden voorzien door de artikelen L217-4 tot L217-14 van de Franse consumentenwet en de artikelen 1641 tot 1648 van het Franse Burgerlijke Wetboek, met uitzondering van enige andere garantie:

Wettelijke garantie tegen non-conformiteit: 

HERMÈS SELLIER levert u een Product in overeenstemming met het contract, vrij van conformiteitsgebreken tijdens de levering van het vermelde Product, in die zin dat het Product geschikt is voor het normale verwachte gebruik van een vergelijkbaar goed en dat het de eigenschappen bezit die tijdens de verkoop werden voorgesteld. HERMÈS SELLIER is eveneens aansprakelijk voor de conformiteitsgebreken als gevolg van de verpakking, de montage- of installatie-instructies, wanneer dit conform het contract voor zijn rekening gebeurde of uitgevoerd werd onder zijn verantwoordelijkheid. Deze garantie geldt enkel op voorwaarde dat de klant zich erop beroept binnen de twee jaar vanaf leverdatum. De conformiteitsgebreken die optreden binnen de zes (6) maanden (termijn wettelijk verlengd tot vierentwintig (24) maanden vanaf 18 maart 2016) vanaf de leverdatum worden verondersteld te hebben bestaan op het moment van de levering, behoudens tegenbewijs. 


U kunt kiezen voor de herstelling of de vervanging van het Product tenzij een van deze keuzes voor HERMÈS SELLIER een duidelijk bovenmatige kost met zich meebrengt. Indien de herstelling of de vervanging van het Product onmogelijk is, kunt u het betaalde bedrag laten terugbetalen en het product terugsturen of het Product houden en een deel van de prijs laten terugbetalen, behalve indien het conformiteitsgebrek miniem is. De terugbetaling of vervanging van het Product gebeurt zonder kosten voor u en vormen geen belemmering voor de eventuele toewijzing van schadevergoeding en intresten in het geval u daar recht op zou hebben.De wettelijke garantie is van toepassing onafhankelijk van de commerciële garantie aangegeven in het Artikel 12.2 hierna. 

Wettelijk garantie tegen verborgen gebreken: 

HERMÈS SELLIER levert u een Product dat vrij is van verborgen gebreken die het ongeschikt maken voor het bestemde gebruik of dit gebruik zodanig verminderen dat u het niet zou hebben gekocht of er minder voor zou hebben betaald als u het zou hebben geweten. Deze garantie geldt enkel op voorwaarde dat u zich erop beroept binnen de twee (2) jaar vanaf de datum waarop het gebrek werd ontdekt.

In geval van een verborgen gebrek hebt u de keuze om het product terug te geven en u de prijs en de kosten door de verkoop te laten terugbetalen of het Product te houden en u een deel van de prijs te laten terugbetalen. In elk geval is het aan u om te bewijzen dat u voldoet aan de garantievoorwaarden.

In geval van een conformiteitsgebrek of verborgen gebreken moet u de Producten retourneren op het volgende adres:

H.com

Service Retour

24, rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris

Frankrijk

 

12.2. Commerciële garantie

Bepaalde op de Website verkochten Producten genieten van een commerciële garantie aanvullend op de wettelijk garanties bedoeld in het vorige artikel. De inhoud en de modaliteiten van de uitvoering van deze commerciële garantie zijn beschikbaar op de Website onder het tabblad "klantendienst" vóór de aankoop van elke Product waarop deze garantie betrekking heeft.

 

13. Dienst na verkoop en beschikbaarheid van onderdelen

Voor elk product dat technisch gezien gerepareerd kan worden, is een aftersalesservice beschikbaar. Neem voor reparaties contact op met onze Klantenservice.

Conform artikel L 111-3 al 1 van de Franse Consumentenwet, bevestigt HERMÈS SELLIER u dat geen enkele beschikbaarheidsperiode voor onderdelen die noodzakelijk zijn voor het gebruik van het Product gegarandeerd is. HERMÈS SELLIER stelt niettemin alles in het werk om zijn Klanten tevreden te stellen in geval van een vraag naar een of meerdere onderdelen.

 

14. Beperking van aansprakelijkheid

HERMÈS SELLIER kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die niet voorvloeit uit het niet nakomen door HERMÈS SELLIER van een van zijn verplichtingen.

 

15. Toepasselijk recht - Geschillen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden geregeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht. In overeenstemming met de EG 593/2008 verordering van 17 juni 2008, vormen deze Algemene Verkoopvoorwaarden geen belemmering voor de naleving door HERMÈS SELLIER van een gunstigere bepaling voor de klant en waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken op grond van het recht waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft.

In geval van betwisting met betrekking tot de uitvoering van een bestelling, hebt u de mogelijkheid om over te gaan tot een gewone bemiddelingsprocedure of enige andere alternatieve procedure om de meningsverschillen te regelen.


Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden werden oorspronkelijk opgesteld in het Frans. Niettegenstaande wat voorafgaat, geldt het volgende conform de verordening n° 44/2001 van 22 december 2000:
- u kunt zich wenden tot de rechtbank van de plaats waar u woonachtig bent ofwel tot de Franse rechtbanken,
- HERMÈS SELLIER kan zich wenden tot de rechtbank van de plaats waar u woonachtig bent.

 

Algemene Gebruiksvoorwaarden

 

De website Hermes.com wordt beheerd door de HERMÈS-groep. HERMÈS INTERNATIONAL, de holdingmaatschappij van de HERMÈS-groep, publiceert de website Hermes.com en verleent HERMÈS SELLIER het recht een selectie van de producten van Hermès op internet.

HERMÈS SELLIER is de Franse dochteronderneming van HERMÈS INTERNATIONAL. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, te 75008 Parijs (Frankrijk).

Op het gebruik van de webwebsite Hermes.com en de aankoop van de op deze website aangeboden producten zijn deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website Hermes.com ("Algemene Gebruiksvoorwaarden") van toepassing. Wanneer u gebruik maakt van het voor België/Nederland bestemde deel van de website Hermes.com, verbindt u zich aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en bent u verplicht deze na te leven. Daarnaast stemt u door het gebruik van de website Hermes.com in met het Privacybeleid van de webwebsite Hermes.com; zie "Veiligheid en geheimhouding".

HERMÈS SELLIER en HERMÈS INTERNATIONAL kunnen deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid op elk gewenst moment actualiseren. De Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid geldend op het moment van gebruik van de website Hermes.com zullen bindend zijn voor u.

We adviseren u zich regelmatig op de hoogte te brengen van de geldende voorwaarden. U kunt de geldende versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid op elk gewenst moment inzien door te klikken op de link "Klantendienst".

 

1. Veiligheid en geheimhouding

Het Privacybeleid van de website Hermes.com (zie"Privacybeleid") regelt het gebruik van persoonlijke informatie die u via deze website doorgeeft aan HERMÈS INTERNATIONAL en/of HERMÈS SELLIER. HERMÈS INTERNATIONAL en HERMÈS SELLIER kunnen het Privacybeleid op elk gewenst moment wijzigen, zoals in dit document bepaald.

De website Hermes.com is niet bedoeld voor minderjarigen.

 

2. Intellectuele eigendom

Alle elementen (tekeningen, modellen, illustraties, afbeeldingen, soundtracks, teksten, logo's, handelsmerken, enz.) waaruit de website Hermes.com bestaat, zijn het exclusieve eigendom van HERMÈS INTERNATIONAL of haar dochterondernemingen. Het is niet toegestaan de inhoud van de website Hermes.com of een deel daarvan geheel of gedeeltelijk met welke methode dan ook te reproduceren (tenzij uitdrukkelijk in deze voorwaarden bepaald), of te distribueren, te publiceren, over te dragen, te wijzigen of te verkopen, of daarvan afgeleide werken te creëren.

Het merk "Hermès", het logo met paard en wagen, alle andere al dan niet gedeponeerde merken en logo's die gelieerd zijn aan Hermès en op de website Hermes.com worden getoond, evenals de domeinnaam "Hermes.com" zijn en blijven het exclusieve eigendom van HERMÈS INTERNATIONAL. De reproductie, distributie, overdracht, wijziging of toepassing van deze merken zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van HERMÈS INTERNATIONAL, om welke reden dan ook, is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan een melding van een auteursrecht, een handelsmerk of andere exclusieve rechten van de website Hermes.com of uit de inhoud daarvan te verwijderen. Het is toegestaan één kopie van de op internet op de website Hermes.com gepubliceerde pagina's te maken voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mits alle vermeldingen inzake "copyright" (auteursrecht) en exclusieve rechten die op die pagina's voorkomen, op de kopie behouden blijven.

 

3. Links

De website Hermes.com kan links bevatten naar websites van derden die niet door HERMÈS INTERNATIONAL worden uitgegeven of beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven; zij mogen en moeten niet worden beschouwd als een expliciete of impliciete goedkeuring van deze websites, hun inhoud of de erop aangeboden producten of diensten.

Het is slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HERMÈS INTERNATIONAL toegestaan een link naar de website Hermes.com aan te maken.

 

4. Beperking van aansprakelijkheid

HERMÈS INTERNATIONAL en HERMÈS SELLIER zijn in geen geval jegens u of derden aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of bijzondere schade en/of gevolgschade - met inbegrip van maar niet beperkt tot exploitatieverlies, winstderving of andere (indirecte) schade - die voortvloeit uit het gebruik van de website Hermes.com of uw onvermogen deze te gebruiken, zelfs niet als HERMÈS INTERNATIONAL en/of HERMÈS SELLIER geïnformeerd is/zijn over de mogelijkheid van die schade.

 

5. Disclaimer

HERMÈS INTERNATIONAL is niet aansprakelijk voor schade indien:
- de website Hermes.com virussen, wormen, Trojaanse paarden of ander schade-toebrengend materiaal bevat;
- de informatie op de website Hermes.com niet juist, volledig of actueel is.

De website Hermes.com kan technische onnauwkeurigheden of andere gebreken bevatten; HERMÈS INTERNATIONAL garandeert niet dat deze gebreken worden hersteld. De website Hermes.com en de inhoud van deze website worden "in hun hoedanigheid dat moment " en "op basis van beschikbaarheid" gepresenteerd. HERMÈS INTERNATIONAL sluit uitdrukkelijk elke expliciete of impliciete garantie van ongeacht welke aard uit, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle impliciete garanties van conformiteit van de website Hermes.com of de inhoud daarvan, of de geschiktheid daarvan voor een algemene of specifieke toepassing, de kwaliteit ervan, of het niet in strijd zijn daarvan met enige bepaling.

 

6. Toepasselijk recht - Geschillen

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden behelst en geïnterpreteerd overeenkomstig het Franse recht, in overeenstemming met de EG 593/2008 verordening van 17 juni 2008. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn geschreven in het Nederlands. In geval van afwijkingen tussen de Nederlandse- en de Franse Algemene Gebruiksvoorwaarden, hebben deze laatste voorrang.

In geval van betwisting met betrekking tot het gebruik van de Site, hebt u de mogelijkheid om over te gaan tot een gewone bemiddelingsprocedure of enige andere alternatieve procedure om de meningsverschillen te regelen.

In geval van een geschil en in overeenstemming met verordening nr. 44/2001 van 22 december 2000:

- kunt u zich wenden tot de rechtbank van uw woonplaats of tot de Franse rechtbanken,
- kan/kunnen HERMÈS INTERNATIONAL en/of HERMÈS SELLIER zich wenden tot de rechtbank van uw woonplaats.

HERMÈS INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om rechterlijke bevelen te vragen en te verkrijgen voor het verdedigen van haar rechten uit hoofde van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 

Algemene Gebruiksvoorwaarden de website La Maison des Carrés

 

1. Veiligheid en geheimhouding

Het Privacybeleid van de website Hermes.com (zie"Privacybeleid") regelt het gebruik van persoonlijke informatie die u via deze website doorgeeft aan HERMÈS INTERNATIONAL en/of HERMÈS SELLIER. HERMÈS INTERNATIONAL en HERMÈS SELLIER kunnen het Privacybeleid op elk gewenst moment wijzigen, zoals in dit document bepaald.

De website La Maison des Carrés is niet bedoeld voor minderjarigen.

 

2. Intellectuele eigendom

Alle elementen (tekeningen, modellen, illustraties, afbeeldingen, soundtracks, teksten, logo's, handelsmerken, enz.) waaruit de website La Maison des Carrés bestaat, zijn het exclusieve eigendom van HERMÈS INTERNATIONAL of haar dochterondernemingen. Het is niet toegestaan de inhoud van de website La Maison des Carrés of een deel daarvan geheel of gedeeltelijk met welke methode dan ook te reproduceren (tenzij uitdrukkelijk in deze voorwaarden bepaald), of te distribueren, te publiceren, over te dragen, te wijzigen of te verkopen, of daarvan afgeleide werken te creëren.

Het merk "Hermès", het beeldmerk dat een paard en koets voorstelt, alle andere merken en logo's gekoppeld aan Hermès, al dan niet gedeponeerd, afgebeeld op de websites Hermes.com en La Maison des Carrés, evenals de domeinnamen "Hermes.com" en "LaMaisondesCarres.com" zijn en blijven de exclusieve eigendom van HERMÈS INTERNATIONAL. Elke reproductie, distributie, overdracht, wijziging of gebruik van deze merken zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van HERMÈS INTERNATIONAL, om welke reden dan ook, is verboden.

 

Het is niet toegestaan een melding van een auteursrecht, een handelsmerk of andere exclusieve rechten van de website La Maison des Carrés of uit de inhoud daarvan te verwijderen. Het is toegestaan één kopie van de op internet op de website La Maison des Carrés gepubliceerde pagina's te maken voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mits alle vermeldingen inzake "copyright" (auteursrecht) en exclusieve rechten die op die pagina's voorkomen, op de kopie behouden blijven.

 

3. Links

De website La Maison des Carrés kan links bevatten naar websites van derden die niet door HERMÈS INTERNATIONAL worden uitgegeven of beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven; zij mogen en moeten niet worden beschouwd als een expliciete of impliciete goedkeuring van deze websites, hun inhoud of de erop aangeboden producten of diensten.

Het is slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HERMÈS INTERNATIONAL toegestaan een link naar de website La Maison des Carrés aan te maken.

 

4. Beperking van aansprakelijkheid

HERMÈS INTERNATIONAL en HERMÈS SELLIER zijn in geen geval jegens u of derden aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of bijzondere schade en/of gevolgschade - met inbegrip van maar niet beperkt tot exploitatieverlies, winstderving of andere (indirecte) schade - die voortvloeit uit het gebruik van de website La Maison des Carrés of uw onvermogen deze te gebruiken, zelfs niet als HERMÈS INTERNATIONAL en/of HERMÈS SELLIER geïnformeerd is/zijn over de mogelijkheid van die schade.

 

5. Disclaimer

HERMÈS INTERNATIONAL is niet aansprakelijk voor schade indien:

- de website La Maison des Carrés virussen, wormen, Trojaanse paarden of ander schade-toebrengend materiaal bevat;

- de informatie op de website La Maison des Carrés niet juist, volledig of actueel is.

De website La Maison des Carrés kan technische onnauwkeurigheden of andere gebreken bevatten; HERMÈS INTERNATIONAL garandeert niet dat deze gebreken worden hersteld. De website La Maison des Carrés en de inhoud van deze website zijn voorgesteld in "goede staat" en "in functie van beschikbaarheid". HERMÈS INTERNATIONAL sluit uitdrukkelijk elke expliciete of impliciete garantie van ongeacht welke aard uit, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle impliciete garanties van conformiteit van de website La Maison des Carrés of de inhoud daarvan, of de geschiktheid daarvan voor een algemene of specifieke toepassing, de kwaliteit ervan, of het niet in strijd zijn daarvan met enige bepaling.

 

6. Toepasselijk recht - Geschillen

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden behelst en geïnterpreteerd overeenkomstig het Franse recht, in overeenstemming met de EG 593/2008 verordening van 17 juni 2008. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn geschreven in het Nederlands. In geval van afwijkingen tussen de Nederlandse- en de Franse Algemene Gebruiksvoorwaarden, hebben deze laatste voorrang.

In geval van betwisting met betrekking tot het gebruik van de Site, hebt u de mogelijkheid om over te gaan tot een gewone bemiddelingsprocedure of enige andere alternatieve procedure om de meningsverschillen te regelen.

In geval van een geschil en in overeenstemming met verordening nr. 44/2001 van 22 december 2000:

- kunt u zich wenden tot de rechtbank van uw woonplaats of tot de Franse rechtbanken,

- kan/kunnen HERMÈS INTERNATIONAL en/of HERMÈS SELLIER zich wenden tot de rechtbank van uw woonplaats.

HERMÈS INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om rechterlijke bevelen te vragen en te verkrijgen voor het verdedigen van haar rechten uit hoofde van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.